Udsagnsord – Les verbes

Hvordan bøjer man de franske udsagnsord ?

La conjugaison

Verbix

Le conjugueur

Reverso

Nutid / Le présent

  • Avoir / at have

Le verbe avoir

Verbe avoir – cours

avoir au présent

J’ai, je n’ai pas, ai-je?

Qu’est-ce qu’ils ont ?

  • Être / at være i nutid

At være  1

At være  2

Exercice 3

  • Avoir et être / at have og at være

vælg les auxiliares

Avoir et être

Avoir ou être

  • Aller er venir/At gå og at komme

Aller au présent et exercice

Vælg:  se déplacer

  • Les verbes en er / Udsagnsord 1. gruppe -er

Parler habiter aimer med lyd

Parler – Parler1

Chanter

Øvelse .

Øvelse 1

Exercice 

Nærfremtid / Le futur proche

Vælg le futur proche / Forklaring på fransk

Le futur proche et exercice

Exercice

Fremtid / Le futur

Choisis le futur en français / Forklaring på fransk

Førnutid / Le passé composé

Le passé composé / Forklaring på fransk

Vælg le passé composé / Forklaring på fransk med øvelser

Konjonktiv / le subjonctif

Vælg le subjonctif / Forklaring på fransk